Bài viết hay: mậu binh đổi thẻ

SỰ SÁNG TẠO TRONG GAME BÀI TIẾN LÊN.

...không chỉ có thể khiến đối thủ không thể đánh ra những đôi bài nhỏ, mà còn có thể khiến đổi thủ phải suy nghĩ khi quyết đinh đánh đôi...

Từ khóa tham khảo : mậu binh đổi thẻ , mậu binh đổi thẻ ,